Logo Joga Gliwice
Logo Joga Gliwice
Studio Jogi Aktualności
Studio Jogi Aktualności
Studio Jogi Aktualności

Zapraszamy do jogowania od 1 marca❤️

„Departament Prawny Ministerstwa Zdrowia informuje, że przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 2316 i 2353) nie przewidują zakazu prowadzenia działalności ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych w zakresie działalności szkół jogi.”

🌿Mając nasze PKD możemy już prowadzić zajęcia. Oczywiście w ściśle okreslonych wymogach sanitarnych.🌿

🌿Obowiązują zapisy na zajęcia.🌿

🌿W związku z tym mamy ogromna prośbę.🙏 Jeśli wpisujesz się na liste uczestników - przyjdź. Dla Ciebie to może nieważny szczegół jest, ale my blokujemy dla Ciebie miejsce w bardzo ograniczonych grupach.🌿

🌿Zapraszamy serdecznie❤️Tagi wpisu