Logo Joga Gliwice
Logo Joga Gliwice
Studio Jogi Aktualności
Studio Jogi Aktualności
Studio Jogi Aktualności

Otwarcie być ze sobą

Szukasz narzędzi do poprawy komunikacji i integracji?
Chcesz wspierać innych w budowaniu relacji?
Pracujesz z emocjami? Potrzebujesz dobrych pytań?


Gra "Otwarcie być ze sobą" jest narzędziem, które:

👉 Pozwala kreatywnie pracować z systemem rodzinnym, społecznym;

👉 W ciekawy sposób zaprasza do rozmowy o wartościach, potrzebach, emocjach - w terapii dla osób ze spektrum autyzmu, z problemami psychicznymi, dla osób nieśmiałych, dla rodzin i osób chorujących długotrwale w omówieniu tematów opieki, potrzeb, troski;

👉 Wspiera osoby osamotnione (budowanie „rodziny psychologicznej”), pomaga tworzyć sieci wsparcia dla osób potrzebujących;

👉 Pomaga wspierać rodziny adopcyjne i zastępcze;

👉 Jest dostosowana dla osób niewidomych i słabowidzących;

👉 Pomaga tworzyć bilans życia w pracy z osobami starszymi;

👉 Buduje most pomiędzy osobami z niepełnosprawnościami a osobami w pełni sprawnymi;

👉 Buduje most międzypokoleniowy;

👉 Pomaga pogłębiać więzi, tworzyć bliższe relacje w rodzinach, grupach spotkaniowych, samopomocowych, terapeutycznych itp.;

👉 W edukacji wspiera w rozwoju emocjonalnym dzieci i młodzieży;

👉 Posiada dwa unikatowe mechanizmy: Krąg otwartości – wersja na punkty (dla 2-6 osób) oraz Mandal Emocji – wersja kooperacyjna (dla 2-15 osób).


Otwarcie powstało w projekcie Dobre Innowacje skierowanego do seniorów i osób z niepełnosprawnościami. Gra była testowana w różnych środowiskach: rodzinnych, gralniach, instytucjach wspierających seniorów (DPSy, kluby seniora itp), wśród osób z niepełnosprawnościami, w szpitalach psychiatrycznych, podczas terapii grupowych i indywidualnych. W rodzinach, czy grupach spotkaniowych mogą grać nawet 4 pokolenia. Rozpiętość wiekowa dotychczasowych graczy to 92 lata. Gra została wyróżniona jako jeden z najlepszych projektów innowacyjnych i prezentowana na wystawach w Instytucie Dizajnu w Kielcach, podczas Łódź Design Festiwal, a obecnie na zamku w Cieszynie. Aktualnie gra bierze udział w konkursie "Innowator Śląska", w którym zakwalifikowana została do ostatniego etapu konkursu oraz w konkursie rozpisanym prze Ministerstwo Rozwoju i Technologii "Lider dostępności priorytetowych branż".
Dla animatorów, moderatorów i terapeutów organizujemy bezpłatne webinary, podczas których opowiadamy o grze oraz dzielimy się doświadczeniami z rozgrywek w różnych środowiskach podczas jej testowania.


Zapraszamy w każdą środę o godzinie 12.00.

Link do spotkania: https://tiny.pl/cfh21


W opakowaniu znajdują się dwa warianty: Krąg Otwartości dla 2-6 osób i Mandala Emocji dla 2-15 osób.
Więcej informacji na stronach: www.dottka.pl lub www.otwarcie.com
Cena detaliczna 220 zł.

Więcej o tym jak powstała gra można dowiedzieć się z filmu:
https://youtu.be/7zfNegCDXlA
Wideoinstrukcja:
https://youtu.be/ldDjue9SI5k
Link do wywiadu o grze pod kątem użytkowania przez osoby niewidome.:
https://tyflopodcast.net/otwarcie-byc-ze-soba/


Tagi wpisu