Moja joga

W moim studio praktykujemy jogę w podejściu Vinyasa Krama. Czerpię jednak także z innych rodzajów jogi, ponieważ każda joga jest fajna. Dołączam więc często do praktyki elementy Yin Yogi, Ashtanga Vinyasa Yogi, jogi Kundalini, jogi według Iyengara, jogi Sivanandy oraz jogi hormonalnej. Bazą scalającą pracę w tych wszystkich podejściach jest racjonalna, przemyślana i świadoma praca z ciałem oparta na wiedzy jaką uzyskałam na studiach w Akademii Wychowania Fizycznego.

Na zajęciach staram się nauczać asan, pranajamy i pratjahary podkreślając ich związek z filozofią, z której się wywodzą oraz z psychologią jogi klasycznej. Prowadzę także zajęcia z technik uważnościowych i medytacji.

Praktykujemy asany przeważnie w dynamicznych sekwencjach, których założeniem jest nie tylko praca z naszymi mięśniami i siłą, ale przede wszystkim budowanie świadomości własnego ciała. Taka praktyka prowadzi nas do lepszego zrozumienia nie tylko funkcjonowania ciała, ale przede wszystkim do jego lepszego czucia. Kluczowym punktem wyjścia do pracy z ciałem jest umiejętność uwolnienia od napięcia i świadomego rozluźnienia. Napięcia utrwalane w powięziach ciała latami są odpowiedzią na nasze osobiste przeżycia, reakcje oraz swoisty styl życia. Budowanie pozycji, wydłużanie i rozciąganie oraz praca nad siłą mięśniową jest kolejnym krokiem w świadomej pracy z ciałem.

Szczególną wagę przykładam zaś na zajęciach do roli świadomego oddechu w praktyce. Później do jego synchronizacji z ruchem. Takie podejście skutkuje nie tylko poprawą w funkcjonowaniu ciała, ale także wymusza pewną koncentrację umysłu.
Zajęcia zaczynamy pranajamą, która ma za zadanie usunięcie rozproszenia. Kolejnym etapem jest raczej dynamiczna rozgrzewka, która czyni ciało bardziej elastycznym, a jednocześnie usuwa część napięcia. Dopiero potem przechodzimy do faktycznej praktyki. Kończymy zajęcia 8-10 minutowym relaksem.

Na grupach początkowych przykładamy większą wagę do nauczenia podstawowych umiejętności pracy z ciałem. Zajmujemy się uwolnieniem od napięcia, stabilnością i modelowaniem oddechu.

Na grupach zaawansowanych praktyka jest intensywniejsza. Więcej zajmujemy się pracą z mięśniami głębokimi. Więcej też robimy pozycji odwróconych oraz wszelkich balansów. Częściej także wykonujemy tu ćwiczenia oddechowo-koncentracyjne oraz koncentracyjno-medytacyjne. Grup zaawansowane kończy praktyka medytacyjna.

Zajęcia z medytacji obejmują cały wachlarz technik koncentaracyjno-medytacyjnych oraz uważnościowych.

Galeria